CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ


Địa chỉ: Cảng Đình Vũ , Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng , Việt Nam
website: https://www.dinhvuport.com.vn

Nhóm ngành tham gia: Hạ tầng - Logistics

Giới thiệu:

Cảng Đình Vũ được thành lập theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ gọi tắt là Cảng Đình Vũ theo Quyết định số 990/QĐ-TGĐ ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Vốn điều lệ khi thành lập công ty là 100 tỷ, do các Cổ đông sáng lập gồm: Cảng Hải Phòng chiếm 51% cùng một số pháp nhân khác và cán bộ công nhân viên Cảng Hải phòng. Ngày 19 tháng 12 năm 2002 Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đánh dấu sự ra đời của Cảng Đình vũ. Ngày 14/01/2003, Cảng Đình Vũ chính thức đi vào hoạt động. Phát huy tiềm năng lợi thế, đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng công tác đào tạo con người, cải tiến thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ, định hướng phát triển trở thành Cảng container chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại có uy tín trong khu vực và quốc tế. Cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng trong nước và quốc tế.