CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC - MEDLATEC


Địa chỉ: Số 42 - 44 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
website: https://medlatec.vn

Nhóm ngành tham gia: Ngành Khác

Giới thiệu:

Lấy hoạt động khám chữa bệnh phục vụ cộng đồng là mũi nhọn, bên cạnh thương hiệu y tế hàng đầu, MEDLATEC đã được định hướng phát triển mô hình tập đoàn MED GROUP với đa dạng các lĩnh vực như: Y tế, Dược phẩm , Trang thiết bị , Văn hóa, Xây dựng , Công nghệ và Dịch vụ y tế số, Công nghệ và Dịch vụ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh. Với phương châm: “Dịch vụ tốt, công nghệ cao”, MEDLATEC cam kết đặt lợi ích của khách hàng làm mục tiêu phát triển bền vững.