CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

VINACONTROL
Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
website: https://www.vinacontrol.com.vn

Nhóm ngành tham gia: Ngành Khác

Giới thiệu:

Vinacontrol là tổ chức đánh giá sự phù hợp được thành lập đầu tiên tại Việt Nam. Được thành lập năm 1957, Vinacontrol cung cấp các giải pháp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng hàng hóa và giảm thiểu rủi ro ở hầu hết lĩnh vực hàng hóa trọng điểm của nền kinh tế. Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên tại Việt Nam. Vinacontrol cung cấp các giải pháp đánh giá sự phù hợp, đảm bảo chất lượng và sự an toàn của hàng hóa ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất, vận chuyển, giao thương và đến tay người tiêu dùng. Vinacontrol là đối tác tin cậy, luôn đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và cộng đồng kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất, vận chuyển, phân phối, tiêu thụ, tiêu dùng, đồng thời đảm bảo sản phẩm hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, sức khỏe, môi trường, an toàn và trách nhiệm xã hội.