CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

BECAMEX BCE
Địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hoà Phú, TP-Thủ Dầu Một, Bình Dương.
website: http://www.becamexbce.com.vn

Nhóm ngành tham gia: Bất động sản

Giới thiệu:

Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000039 ngày 25/02/2002 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp ngày 25/02/2002 và thay đổi giấy phép lần 14 ngày 05/05/2022 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700408992 ngày 03/07/2015. 
Vào thời điểm năm 2002, để đáp ứng nhu cầu thi công xây dựng các công trình trong nội bộ và bên ngoài: Công ty Becamex IDC đã thành lập Công ty BECAMEX BCE với vốn điều lệ ban đầu 7 tỷ đồng trong đó BECAMEX IDC nắm 35% trong vai trò của cổ đông sáng lập, số còn lại được các cán bộ công nhân viên trong Công ty BECAMEX BCE tham gia góp vốn (65%). Trong quá trình hoạt động từ 2002 đến nay: tỷ lệ tham gia vốn nêu trên đã thay đổi dần và hiện nay BECAMEX IDC nắm giữ 44,42 % vốn điều lệ (350.000.000.000 đồng).