CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG


Địa chỉ: Số 01, Đường Thống Nhất, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
website: https://caosudautieng.com.vn

Nhóm ngành tham gia: Công nghiệp Chế biến - Chế tạo

Giới thiệu:

Công ty Cao su Dầu Tiếng tiền thân là đồn điền cao su Michelin do người Pháp thành lập. Sau ngày giải phóng miền Nam, đồn điền Michelin được tiếp quản và đổi tên thành Nông trường Quốc doanh Cao su Dầu Tiếng. Ngày 21/5/1981 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký quyết định chuyển Nông trường Quốc doanh thành Công ty Cao su Dầu Tiếng.
Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng luôn phấn đấu không ngừng, quyết tâm trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp – dịch vụ và sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng hiện đại, trong đó lấy hoạt động sản xuất, kinh doanh cao thu nhiên nhiên làm nền tảng. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao để phát triển vững mạnh Công ty; 
Đảm bảo hài hòa lợi ích cộng đồng, khách hàng, Công ty, đối tác và người lao động;
Góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, chính trị của địa phương và đất nước.