CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG

TIGIFOOD (TIEN GIANG FOOD COMPANY)
Địa chỉ: 256 Khu phố 2, Phường 10, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
website: https://tigifood.com

Nhóm ngành tham gia: Sản phẩm - Dịch vụ Nông nghiệp

Giới thiệu:

Công ty Lương thực Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 785/QĐ.UB ngày 02/10/1992 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tiền Giang. 
Là thành viên của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam theo Quyết định tiếp nhận số 043/TCT/TCLĐ-QĐ ngày 25/11/1995.
Ngày 16/01/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra Quyết định số 139/QĐ/BNN/ĐMDN về việc chuyển Công ty Lương thực Tiền Giang thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. TIGIFOOD hiện là đơn vị trực thuộc khối mẹ Tổng công ty Lương thực
miền Nam – Công ty cổ phần kể từ ngày 09/10/2018.