NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM

PVCOM BANK
Địa chỉ: 22 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Năm thành lập: 2013
Vốn đăng ký: 9.000.000.000.000 VND
website: http://www.pvcombank.com.vn

Nhóm ngành tham gia: Ngân hàng

Giới thiệu:

Với khẩu hiệu “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, vì sự thành công của khách hàng. PVcomBank cam kết trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong cung cấp dịch vụ; lấy lợi ích của khách hàng – đối tác làm mục tiêu hành động. PVcomBank đã và đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, tạo ra sự khác biệt trong phong cách phục vụ với sự mệnh: Mang tới những sản phẩm dịch vụ tài chính tốt nhất cho khách hàng; Không ngừng gia tăng giá trị cho các cổ đông; Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân sự; Chung tay đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. PVcomBank luôn lấy bộ Giá trị cốt lõi làm nền tảng để hiện thực hoá sứ mệnh, đó là: Khách hàng là trung tâm; Con người là tài sản trân quý; Tính trung thực được đặt lên hàng đầu; Hiệu quả luôn luôn được coi trọng.