CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA


Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
website: http://www.sanestkhanhhoa.com.vn

Nhóm ngành tham gia: Bán lẻ - Tiêu dùng

Giới thiệu:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm bổ dưỡng từ nguồn Yến đảo thiên nhiên Khánh Hòa. Đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế, chú trọng bảo vệ môi trường và hướng đến lợi ích cộng đồng.